Naše aktivity:

     1. Prevádzkovanie projektu Miestnych dynamík rozvoja mikroregiónu
     2. Projektovanie pre čerpanie povstupovej pomoci EÚ - osobitne ROP, PRV, OP ŽP, OP K a HR osobitne priority Budovanie infraštruktúry a Renovácia a rozvoj obcí
     3. Projektovanie pre podnikateľov OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
     4. Podpora a projektovanie cezhraničnej spolupráce SR-AT, SR-ČR a SR-HU- UA
     5. Budovanie Regionálnych centier vzdelávania samospráv
     6. Prevádzka Centra cezhraničnej spolupráce malých a stredných podnikateľov SR- AT a SR -ČR
     7. Spracovanie Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a obcí
     8. Technická podpora pre MAS Leader - práce na Integrovanej stratégii rozvoja územia MAS IN REGION
     9. Koordinácia prípravy revitalizácie Vážskej vodnej cesty постельное белье купить киев недорого
     10. Správa databázy nevyužitých kapacít v mikroregióne - ponuka a vyhľadávanie investorov
     11. Správa databázy projektov mikroregiónu - podpora realizácie, rokovania s investormi

Pripravujeme:

     - pracovné semináre - workshopy k možnostiam investovania a k regionálnemu rozvoju
     - informačné semináre k aktuálnym výzvam na využitie európskych fondov
     - pracovné stretnutia k spracovaniu projektov, projektovaniu pre fondy z EU
     - kooperačné burzy výrobnej spolupráce a služieb
     - aukcie: - nových výrobkov uvádzaných na trh
     - nevyužitých výrobných kapacít a služieb
     - investičných a neinvestičných projektov

Vydávame:

Realizujeme vlastné projekty:

Moderná samospráva – cesta k úspechu
Ak sa chcete zúčastniť na realizácii našich projektov
kontaktujte nás tu,
zadajte Vaše kontaktné údaje a popíšte Váš návrh/požiadavku
Radi Vás privítame medzi účastníkmi akcií.


Termínovník hlavných akcií združenia:

apríl/september - KONFERENCIA REGIONFORUM 2008 -2015
máj REGIONCUP 2008 – 15 - 5. a ďalšie ROČNÍKy
STRELECKÉ PRETEKY O POHÁR MIKROREGIÓNU
Sereď - Hlohovec - Piešťany
1x ročne VALNÉ ZHROMAŽDENIE ZDRUŽENIA
september – deň mikroregiónu - MICHALSKÝ JARMOK


PONUKA SPOLUPRÁCE
V REGIONÁLNOM ROZVOJI PRE NEČLENOV ZDRUŽENIA

- poradenstvo + partnerstvo pri realizácii projektov financovaných z fondov EU v rámci:
- ROP, osobitne Renovácia o rozvoj obcí
- cezhraničná spolupráca INTERREG
- OP konkurencieschopnosť a hospodársky rast
- poradenstvo + realizácia vlastných rozvojových projektov podnikateľa / partnerstvo
- odborná spolupráca v oblasti environmentálnych, energetických a vodohospodárskych projektov
- posudky a štúdie priechodnosti zámerov - projektov, návrhy postupu realizácie
- sprostredkovanie spoluinvestorov, vyhľadanie strategických investorov
- tvorba a koordinácia programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta / obce
- tvorba podnikateľských zámerov - biznis plánov, projektov revitalizácie a ich technická podpora
- posudzovanie investičných zámerov, návrhy modelu finančného zabezpečenia investície
- sprostredkovanie resp. partnerstvo pri finančnom zabezpečení rozvojových projektov klienta
- služby databáz, kooperačné burzy, účasť na aktivitách združenia